Cestovní podmínky cestovní kanceláře SAFAREX

1) Uzavření smlouvy na loveckou cestu

K uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a zákazníkem dochází prostřednictvím:

  1. písemného potvrzení zájmu o realizaci lovecké cesty-např.e-mailem
  2. příjmem potvrzené písemné smlouvy  klientem nebo potvrzení smlouvy zprostředkovatelem
  3. přijetím zálohové platby na plánovanou loveckou cestu.

Při rezervaci lovecké cesty pro více lovců ručí zákazník/objednavatel cesty/ za závazky, které vznikly vůči cestovní agentuře i za ostatní účastníky lovecké cesty.

2) Platební podmínky

Veškeré náklady na loveckou cestu jsou splatné lovecké agentuře Safarex v České republice /pokud není dohodnuto jinak/.

Při závazném potvrzení zájmu o loveckou cestu je nutné zaplatit zálohu  na loveckou cestu, jejíž výše bude dohodnuta ad hoc. Zbývající náklady na loveckou cestu jsou splatné nejpozději 45 dní před realizací cesty. Konečné vyúčtování nákladů na loveckou cestu bude uhrazeno na základě loveckého protokolu z uskutečněné cesty do 10 dnů na účet zprostředkovatele.

3) Podmínky zprostředkovatele

Smluvně sjednané služby jsou závazkem zprostředkovatele a jsou uvedené ve smlouvě na uskutečnění  lovecké cesty. Zprostředkovatel si výslovně vyhrazuje z věcně oprávněných a nepředvídatelných důvodů provést změnu oproti původním uvedeným podmínkám před podpisem smlouvy. O takovýchto změnách bude zákazník před podepsáním smlouvy informován.Zprostředkovatel dále upozorňuje na to, že postřelená a nedohledaná zvěř bude účtována podle ceníku jako zvěř řádně ulovená.

4)Záruky

Zprostředkovatel ručí za řádné zprostředkování lovecké cesty dle podesané dohody se zákazníkem. Zprostředkovatel neručí za chyby vzniklé mimo jeho kompetence.

Neručí za chyby v přepravě do a z místa lovu /například zpoždění letadla, ztráty zavazadel atd./ a neručí za možné problémy na straně outfittera v místě lovu. Zprostředkovatel nemůže ručit za trofejovou kvalitu odstřeleného kusu a slovení kusu. Pokud nebude mít lovec příležitost k lovu, nebude mu účtován odstřelový poplatek. Úspěšnost zásahu střelou je rizikem lovce. Pokud lovec nedodrží pokyny loveckého doprovodu a složí jinou zvěř, musí počítat se sankcemi obvyklými v zemi lovu.Zákazník si na místě lovu sám stanoví formu a způsob preparace trofeje, stejně tak jako způsob odeslání trofeje a formu a způsob zaplacení nákladů spojených s preparací a odesláním trofeje na místo určení

Zprostředkovatel  sleduje a je nápomocen při procesu odeslání trofeje na místo určení.

5) Odstoupení od smlouvy

Před začátkem cesty může zákazník od smlouvy ze závažných objektivních důvodů odstoupit. Rozhodující je doba před začátkem plánované cesty, kdy od smlouvy zákazník odstoupí. Vzniklé dodatečné náklady jdou k tíži zákazníka.

6) Změna rezervace

Pokud se změna cesty  týká datumu odjezdu, ubytování, cíle cesty,.místa odletu a pokud tato změna je proveditelná a je to minimálně 21 dnů před začátkem cesty, bude účtován poplatek ve výši 60,-EUR za osobu.

7) Poplatek za zpracování cesty

Pokud zákazník odstoupí od již podepsané smlouvy činí zpracovatelský poplatek za lovce 120,-EUR a doprovázejcí osobu 80,-EUR.Proti odstoupení od smlouvy z vážných objektivních důvodů se lze pojistit.

8) Neplatnost jednotlivých ustanovení

Neplatnost jednotlivých bodů ujednání ve smlouvě nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Případné soudní spory lze řešit pouze podle českého právního řádu v České republice.

Obecně platí, že všechny ceny jsou orientační a budou upřesněny a uvedeny v podepsané smlouvě.

Hledat